Hvad er en synopsis?

Introduktion til en synopsis

En synopsis er en kortfattet oversigt eller resumé af en længere tekst, for eksempel en bog, en film eller en akademisk opgave. Formålet med en synopsis er at give læseren eller modtageren en klar og præcis forståelse af indholdet og hovedpunkterne i den længere tekst.

Hvad er formålet med en synopsis?

Formålet med en synopsis er at give en kort og præcis oversigt over indholdet i en længere tekst. Det kan være nyttigt i mange forskellige sammenhænge, for eksempel:

 • At give en forlægger eller en producent et indblik i handlingen og temaet i en bog eller film, så de kan vurdere om det er noget de ønsker at investere i.
 • At give en akademisk vejleder eller censor et overblik over indholdet i en større opgave, så de kan vurdere dens kvalitet og relevans.
 • At give læsere eller seere en ide om hvad de kan forvente af en bog eller film, så de kan beslutte om de ønsker at læse eller se den.

Hvordan bruges en synopsis?

En synopsis kan bruges på mange forskellige måder, afhængigt af formålet og målgruppen. Nogle typiske måder at bruge en synopsis på inkluderer:

 • At sende den til forlag eller producenter som en del af en ansøgning om udgivelse eller finansiering.
 • At inkludere den som en del af en større opgave, som en indledning eller et sammendrag.
 • At offentliggøre den som en selvstændig tekst, for eksempel på en hjemmeside eller i en brochure.

Struktur og indhold af en synopsis

Hvordan skal en synopsis opbygges?

En synopsis kan have forskellige strukturer afhængigt af formålet og målgruppen. Generelt set bør en synopsis dog have en klar og logisk opbygning, der følger den samme rækkefølge som den længere tekst den refererer til. Nogle typiske elementer der kan inkluderes i en synopsis er:

 • En introduktion, der præsenterer teksten og dens forfatter/filminstruktør.
 • En beskrivelse af hovedpersonerne og deres mål eller udfordringer.
 • En kortfattet gennemgang af handlingen eller plottet.
 • En diskussion af de centrale temaer eller budskaber i teksten.
 • En konklusion eller afslutning, der opsummerer de vigtigste punkter og eventuelt giver en personlig vurdering eller refleksion.

Hvad skal en synopsis indeholde?

En synopsis skal indeholde alle de vigtigste punkter og elementer fra den længere tekst den refererer til, men på en kortfattet og præcis måde. Det er vigtigt at undgå unødvendige detaljer og fokusere på det essentielle. Nogle typiske elementer der kan inkluderes i en synopsis er:

 • En kort beskrivelse af handlingen eller plottet.
 • En introduktion til hovedpersonerne og deres mål eller udfordringer.
 • En diskussion af de centrale temaer eller budskaber i teksten.
 • En konklusion eller afslutning, der opsummerer de vigtigste punkter og eventuelt giver en personlig vurdering eller refleksion.

Skriveråd til en god synopsis

Hvordan skriver man en præcis og klar synopsis?

At skrive en præcis og klar synopsis kræver øvelse og opmærksomhed på detaljer. Her er nogle skriveråd der kan hjælpe dig med at skrive en god synopsis:

 • Vær præcis og undgå unødvendige detaljer.
 • Fokuser på det essentielle og undgå at gå for meget i dybden.
 • Brug klart og enkelt sprog, der er let at forstå for læseren.
 • Hold dig til den samme rækkefølge og struktur som den længere tekst.
 • Brug afsnit og overskrifter til at organisere og strukturere din synopsis.

Hvordan fremhæver man de vigtigste punkter i en synopsis?

For at fremhæve de vigtigste punkter i en synopsis kan du bruge forskellige skriveteknikker, herunder:

 • Brug af bullet points eller nummererede lister til at opsummere vigtige punkter.
 • Brug af fed, kursiv eller underlining til at fremhæve nøgleord eller sætninger.
 • Brug af citater eller eksempler til at illustrere centrale temaer eller budskaber.
 • Brug af billeder eller grafik til at visualisere indholdet.

Eksempler på gode synopser

Hvad kendetegner en vellykket synopsis?

En vellykket synopsis er præcis, klar og fokuseret på det essentielle. Den giver læseren en god forståelse af indholdet og hovedpunkterne i den længere tekst. Nogle kendetegn ved en vellykket synopsis inkluderer:

 • En kort og præcis beskrivelse af handlingen eller plottet.
 • En introduktion til hovedpersonerne og deres mål eller udfordringer.
 • En diskussion af de centrale temaer eller budskaber i teksten.
 • En konklusion eller afslutning, der opsummerer de vigtigste punkter og eventuelt giver en personlig vurdering eller refleksion.

Hvad kan man lære af eksempler på gode synopser?

Eksempler på gode synopser kan være nyttige at læse og analysere for at få inspiration og lære af andres erfaringer. Nogle ting man kan lære af eksempler på gode synopser inkluderer:

 • Hvordan man præsenterer indholdet på en klar og præcis måde.
 • Hvordan man strukturerer og organiserer sine tanker.
 • Hvordan man vælger de vigtigste punkter og undgår unødvendige detaljer.
 • Hvordan man bruger sprog og stilistiske virkemidler til at gøre sin synopsis interessant og engagerende.

Fejl og faldgruber i en synopsis

Hvad skal man undgå i en synopsis?

Der er nogle typiske fejl og faldgruber man skal være opmærksom på når man skriver en synopsis. Nogle ting man skal undgå inkluderer:

 • At inkludere for mange detaljer og miste fokus på det essentielle.
 • At være for vag eller generel og ikke give læseren nok information.
 • At være for teknisk eller akademisk og bruge for mange fagtermer eller komplekse sætninger.
 • At være for subjektiv og give for mange personlige vurderinger eller refleksioner.

Hvordan undgår man at miste fokus i en synopsis?

For at undgå at miste fokus i en synopsis kan det være nyttigt at holde sig til den samme rækkefølge og struktur som den længere tekst. Det kan også være en god idé at lave en plan eller et outline inden du begynder at skrive, så du har en klar idé om hvad du vil inkludere og i hvilken rækkefølge. Det kan også være nyttigt at få feedback fra andre, for eksempel en vejleder eller en kollega, for at sikre at din synopsis er klar og præcis.

Opsummering

Hvad er vigtigt at huske om en synopsis?

En synopsis er en kortfattet oversigt eller resumé af en længere tekst, der giver læseren en klar og præcis forståelse af indholdet og hovedpunkterne. En god synopsis er præcis, klar og fokuseret på det essentielle. Den følger den samme rækkefølge og struktur som den længere tekst og undgår unødvendige detaljer. Ved at følge skriverådene og undgå fejl og faldgruber kan du skrive en god synopsis, der opfylder sit formål og giver læseren et godt indblik i den længere tekst.