Hvad betyder patetisk?

Introduktion

Ordet “patetisk” er en dansk term, der bruges til at beskrive noget eller nogen, der fremkalder medlidenhed, medfølelse eller medynk. Det er et adjektiv, der ofte bruges til at beskrive noget, der er ynkværdigt, sørgeligt eller ynkelig. I denne artikel vil vi udforske betydningen af ordet “patetisk”, dets definition, eksempler på brug, synonymer og antonymer, dets anvendelse i forskellige kontekster og forskellen mellem “patetisk” og “tragisk”. Lad os begynde med at se på betydningen af ordet.

Definition af patetisk

Ordet “patetisk” kan defineres som noget eller nogen, der fremkalder medlidenhed, medfølelse eller medynk. Det kan også beskrive noget, der er ynkværdigt, sørgeligt eller ynkelig. Patetisk kan referere til en situation, handling, person eller ting, der vækker følelser af medfølelse eller medynk hos andre.

Eksempler på brug af patetisk

Her er nogle eksempler på, hvordan ordet “patetisk” kan bruges i sætninger:

 • Hans forsøg på at imponere hende var patetisk.
 • Det var så patetisk at se ham græde over en lille skramme.
 • Hendes opførsel på festen var patetisk og pinlig.
 • Det er patetisk, at hun altid søger opmærksomhed på den måde.

Synonymer til patetisk

Der er flere ord, der kan bruges som synonymer til “patetisk”. Her er nogle eksempler:

 • Ynkelig
 • Sørgelig
 • Elendig
 • Miserabel
 • Pinlig

Antonymer til patetisk

På den anden side er der også ord, der kan bruges som antonymer til “patetisk”. Her er nogle eksempler:

 • Stærk
 • Selvsikker
 • Imponerende
 • Respektabel
 • Modig

Patetisk i forskellige kontekster

Patetisk i kunst og litteratur

I kunst og litteratur kan “patetisk” beskrive en karakter eller situation, der vækker følelser af medlidenhed eller medfølelse hos læseren eller publikum. Det kan være en måde for forfatteren eller kunstneren at skabe en følelsesmæssig forbindelse mellem værket og modtageren.

Patetisk i daglig tale og kommunikation

I daglig tale og kommunikation bruges “patetisk” ofte til at beskrive noget eller nogen, der er ynkværdig, sørgelig eller ynkelig. Det kan være en nedladende måde at beskrive en persons opførsel, handlinger eller præstationer på.

Patetisk versus tragisk

Der er en forskel mellem ordene “patetisk” og “tragisk”. Mens begge ord kan beskrive noget eller nogen, der vækker følelser af medlidenhed eller medfølelse, er der en nuance i betydningen. “Patetisk” bruges ofte til at beskrive noget, der er ynkværdigt, sørgeligt eller ynkelig, mens “tragisk” refererer til noget, der er dybt ulykkeligt, sørgeligt eller katastrofalt.

Sammenfatning

Ordet “patetisk” bruges til at beskrive noget eller nogen, der fremkalder medlidenhed, medfølelse eller medynk. Det kan også beskrive noget, der er ynkværdigt, sørgeligt eller ynkelig. Det bruges ofte til at beskrive en persons opførsel, handlinger eller præstationer på nedladende vis. Der er flere synonymer og antonymer til “patetisk”, og det kan bruges i forskellige kontekster, herunder kunst, litteratur og daglig tale. Det er vigtigt at skelne mellem “patetisk” og “tragisk”, da de har forskellige nuancer i betydningen.

Referencer

Her er nogle kilder og yderligere læsning om betydningen af ordet “patetisk”:

 • Source 1: [indsæt kilde]
 • Source 2: [indsæt kilde]
 • Source 3: [indsæt kilde]